%

TERRА ЅАNА продукти

Изберете пoзитивното с Terra Sana!

Terra Sana вярват:

По-добре за вас и по-добре за света

  • Защото в растителната основа наистина е бъдещето
  • Защото заедно ще се стремим към устойчиво

Началото на Terra Sana.

Преди 40 години Kees засадил семената за TerraSana. Като син на бакалин, той е бил научен отрано какво прави органичната храна за хората и природата. Неговата вродена любов към чистата храна без добавки е сърцето на позитивното хранене.
Тяхното обещание.
Terra Sana уверят, че биологичното хранене все повече ще се превръща в нещо вкусно за всички! Желаят техните продукти да са предпочитаният продукт, когато става въпрос за храна, която е толкова добра за вас, колкото и за планетата. Като ви информират какво точно има в продуктите. Да са 100% веган и без пластмаса е тяхната цел. 

Продуктите на TERRA SANA са SKAL TRADEMARK сертифицирани.

За направата на продуктите си TERRA SANA използва висококачествени и чисти съставки, като почти всички 436 продукта са веган. Произвеждат се в малко холандско градче на име Леймуйден, с грижа към природата! 
Уважението на хората, животните и планетата е на върха в списъка на TERRA SANA. Опаковките стават все по-екологични – с 25% по-малко пластмаса.